Urban Management

ydelser_top


Blue Bakery arbejder med byudvikling
som en
 tværfaglig disciplin, der skabes
på tværs af sektorer.

Urban Management er ledelse og facilitering
af de processer, der finder sted i byudvikling.
Fra det strategiske udviklingsarbejde, udarbejdelse af kommunikationsplaner, proces- og organisationsdesign til identitetsskabende events og realisering af konkrete initiativer.

 

Urban Management handler om at lede innovations- og udviklingsprocesser, udvikle visioner og strategier, kommunikere viden og indsigt, mobilisere ressourcer og etablere ejerskab, inddrage 
aktører og projektejere og
 udvikle organisationer.

Urban Management tager afsæt i en forståelse for samspillet mellem 
de fysiske, rumlige, sociale, politiske, organisatoriske og økonomiske 
aspekter i byudvikling.

Det kræver en vifte af forskellige kompetencer og redskaber.

Nedenfor er listet de ydelser Blue Bakery tilbyder.

Projektudvikling

Projektledelse

Organisationsdesign

Facilitering af projektejere og aktører

Realisering af midlertidige aktiviteter

Eventplanlægning

Produktionsledelse

Udvikling & Strategi

Strategiske udviklingsplaner

Urbane strategier & visioner

Bylivsstrategier

Konkurrencerprogrammer

Projektbeskrivelser

Procesdesign

Procesplanlægning

Interessentanalyse & brugerinterviews

Dialog- & procesfacilitering

Grafiske procesredskaber

Design af workshops og seminarer

Idé- & konceptudvikling

Idéudvikling

Kreative koncepter

Udvikling af projekt- & byggeprogrammer

Rumlig identitet & Placemaking

Inspirations- & visionsoplæg

Strategisk kommunikation

 Kommunikationsstrategier & planer

 PR: Strategi, pressemeddelelser og mediekontakt

Publikationer & tekstproduktion

Visuel kommunikation

& grafisk produktion

Foto & film dokumentation

Analyse & Research

Forundersøgelser

Bylivsanalyse

Kortlægning & kvalitetsprogrammer

Eksempelsamlinger