Projektguide til bygherrer

Nybyggeri inden for oplevelseserhverv

ref_projektguide

Projektguiden for erhvervsbyggeri blev udviklet af Musicon-sekretariatet og Roskilde Kommune som et redskab til at støtte dialogen og processen med developere og bygherrer inden for oplevelseserhverv i den nye musiske og kreative bydel Musicon i Roskilde.

 

Formålet med projektguiden var at formidle retningslinjerne for projektudvikling i den nye bydel og samtidig skabe et fælles overblik over udviklingsprocessen, som både developere og kommunens afdelinger kunne støtte sig til undervejs i samarbejdet.

 

Guiden beskrev systematisk forløbet for virkeliggørelse af projekter i bydelen gennem fem overordnede faser fra første henvendelse til endelig realisering. Den indeholdt beskrivelser af de overordnede mål for hele Musicon som et nyt byggeri skulle støtte op omkring. Og de arkitektoniske og bymæssige kvaliteter, som byggeprojektet ville blive vurderet på undervejs f.eks. hvordan projektet skaber liv i bydelen og hvordan det bidrager med eksperimenterende arkitektur.

 

Som fastansat by- og projektudvikler i Musicon-sekretariatet var Anne Katrine Hornemann med til at udvikle projektguiden og bidrog blandt andet med:

 

  • Konceptudvikling
  • Sikring af Musicon’s overordnede bymæssige vision blev forankret i projektguidens retningslinier
  • Formulering af krav til projekternes byrumsmæssige og arkitektoniske kvaliteter