Portræt af en fælled

Publikation om by- og landdistriktsudvikling skabt af fællesskaber

Aktuelt_Portræt af en fælled_2

 

Der er et samfundsmæssigt paradigmeskift på vej i måden, vi udvikler vores by- og landdistrikter. Hvor der tidligere var en klar adskillelse og rollefordeling mellem det offentlige, det private og civilsamfundet, er relationen i dag mere dynamisk. Rundt om i Danmark arbejdes der på højtryk fra det offentliges side med involvering af borgere og erhvervsaktører i udviklingen af vores byer og fysiske omgivelser. Samtidig melder civile borgere, foreninger og institutioner sig på banen for at få medindflydelse og tage del i udviklingen. Samskabelse er på alles læber – i dag er udvikling noget, vi gør sammen.

 

I ’Portræt af en fælled’ zoomer vi ind på dét, der binder os sammen. På de fælles interesser vi kan have i at skabe sammen og ikke mindst, hvad det er, vi opnår, når vi skaber sammen. Vores fokus er by- og landdistriktsudvikling skabt af fællesskaber, der har været i stand til at samarbejde på tværs af de tre sektorer.

 

Publikationens titel ’Portræt af en fælled’ er inspireret af Søren Hermansens og Tor Nørretranders bog ’Fælledskab’ fra 2011, hvor en fælled beskrives som en ressource, der forvaltes i fællesskab. Vi har udpeget tre nutidige fælleder og stillet skarpt på samarbejdet bag udviklingen af disse steder: en initiativrig provinsby i Lejre Kommune, en forladt betonfabrik i Roskilde og en kyststrækning med unikke vindforhold i Thy.

 

Med ’Portræt af en fælled’ er vi taget på opdagelse ud i nogle af Danmarks fællesskaber. Her har vi mødt og portrætteret tre arketyper: kommunaldirektøren, den erhvervsdrivende og ildsjælen – og deres rolle og syn på ’det fælles projekt’.

 

Hent publikationen her