Urban Task Force

Rådgivning for Københavns Overborgmester

ref_urban task

Foto: Julien Menichini
 

 

Under udarbejdelsen af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 var Anne Katrine inviteret til at bidrage i et fagligt advisory board, hvis formal var at kvalificere kommunens udviklingsarbejde med den kommende kommuneplanstrategi.

 

Over en periode på 3 måneder mødtes gruppen sammen med Overborgmester Ritt Bjerregaard og Center for Byudvikling for at debattere planstrategiens mål, indhold og prioriteringer herunder temaer som globalisering og storbyskonkurrence, plads til alle og havnens potentialer, fremtidens boligpræferencer og kvaliteter i fremtidens bykvarterer.

 

Gruppen bestod af 13 fagpersoner blandt andet professor Jens Kvorning, professor Jan Gehl, adm. direktør i KAB Jesper Nygaard, tidl. stadsbygnadsdirektør i Malmø Mats Olsson, adm. direktør på DAC Kent Martinussen og sekretariatsleder i Golden Days Ulla Tofte.