Fra beton til musik

Omdannelsestrategi & realisering af kulturel bydel

ref_mus_omd_01

Omdannelsen af den tidligere betonfabrik til en musisk og kreativ bydel på Musicon var baseret på en successiv omdannelse, hvor der løbende blev taget stilling til istandsættelse eller nedrivning af den enkelte bygning. Omdannelsesprocessen skete i tæt samarbejde med de forskellige kommunale forvaltninger, rådgivere, Musicon-sekretariatet og de kulturelle aktører i området.

 

Bevarelsen og istandsættelsen af de mange produktionshaller var med til at fastholde en grad af rumlig tæthed i det meget åbne udviklingsområde og styrke Musicons identitet og fortælling som et område i proces. Samtidig var genanvendelsen en bæredygtig og hurtig måde at skabe rammer for nye midlertidige aktiviteter og dermed udvikling og liv i den nye bydel.

 

ref_mus_omd_04

Omdannelsen indeholdt bl.a.:ref_omd_09

 

 

 • Kortlægning og analyse af bygningers potentialer for genanvendelse
 • Kortlægning og analyse af landskabspotentialer
 • Behovsanalyse
 • Udarbejdelse af tilstandsrapporter
 • Projektudvikling på udvalgte bygninger med potentielle lejere
 • Midlertidige løsninger for kontorfællesskaber fx. container
 • Kortlægning af støj og jordforurening
 • Oprensning af jord
 • Udpegning af nye byggefelter
 • Byggemodning
 • Navngivning af bygninger og skiltning i området
 • Udarbejdelse af lejekontrakter

 

 

 

 

 

 

 

ref_omd_02

Foto fra tiden som betonfabrik
 
ref_omd_13Rensning af jord og opgravning af gamle olietanke
 

ref_omd_07

Projektudviklingen indeholdt:

 

 • Idéudvikling & kreativ sparring
 • Skitsedesign af fysiske rammer
 • Udpegning af projektets placering i bydelen
 • Byggestyring og ledelse af rådgivere
 • Kvalitetssikring af projektets potentiale for at skabe liv i bydelen
 • Afklaring af roller og arbejdsfordeling med kulturaktørerne
 • Indhentning af byggegodkendelse
 • Proces for byggemodning
 • Realisering af projekt
 • Budgetstyring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Omdannelse af industrihal til indendørs skatehal
 

Realiseret projekter i tæt samarbejde med projekt- & kulturaktører:

 

 • Hal 12 Skate (indendørs skatehal),
 • Teaterscene (Egnsteatret Åben Dans)
 • Musicon Art Gallery (kunstgalleri)
 • Kunst på Musicon (kunstværksted)
 • Vækstfabrikken (kontorfællesskab)
 • Roskilde E-sport
 • Råstof Roskilde (Roskildes øvelokaler)
 • Musicon-huset (kontorfællesskab)

 

ref_visuel identitet_04

Skiltning af nye aktiviteter i området 
 

ref_omd_08

Omdannelse af tidl. tømmerværksted til kreativt værksted for foreningen Kunst på Musicon
 

ref_omd_11

Det tidligere laboratorium på betonfabrikken før omdannelsen
 
ref_omd_10Laboratorium efter omdannelsen til dansescene