”I fællesskab”

Dokumentarfilm om steder skabt af ildsjæle i civilsamfundet

ref_film_02

foto: Hertha Levefællesskab, Ilan Brender
 

Blue Bakery er sammen med Kanvas Film i gang med at producere en dokumentarfilm om innovative sociale, kulturelle og miljømæssige steder skabt af fællesskaber. Dokumentarfilmen ”I fællesskab” vil vise, at fællesskaber er én af vejene til udvikling og innovation i danske yderområder. Vi går tæt på fire konkrete fællesskaber, der med stor succes har formået at realisere unikke eksempler på social inklusion, demokratisk byliv og borgerdrevet grøn energi – netop fordi de var et fællesskab. Et lokalt forankret fællesskab, der var i stand til at tænke på tværs af den offentlige, private og civile sektor og mobilisere de ressourcer, der skulle til for at virkeliggøre deres vision.

 

Med filmen stiller vi skarpt på de strukturelle og fysiske rammer samt de menneskelige potentialer, der kan fokuseres på i forhold til at løse nogle af de udfordringer yderområderne generelt står overfor med affolkning og manglende vækst. Det er vores hensigt, at filmen skal bidrage med indsigt og viden om fællesskaber til beslutningstagere, embedsværk og interesseorganisationer for derigennem at stimulere og præcisere indsatsen med at skabe de bedst mulige betingelser for at ressourcestærke fællesskaber kan bidrage til udviklingen af landdistrikterne.

 

ref_film_03

foto: Hertha Levefællesskab, Ilan Brender
 

ref_film_01

foto: Luftkastellet, København
 

Nutidens urbane fælleder

Ordet fællesskab kommer oprindeligt fra ordet fælledskab. En fælled var det fysiske område man i gamle dage satte sit kvæg ud på. Fælleden var fælles ejet og administreret af et fællesskab. Det beskriver Tor Nørretranders og Søren Hermansen i bogen ”Fælledskaber” fra 2011. Med filmen tager vi afsæt i begrebet fælledskab, og viser eksempler på hvad der udgør nutidens fælleder, fælleder som kan samle og engagere folk på tværs af sektorer i nye projekt- eller levefællesskaber.

 

ref_film_04

foto: Samsø Energi-ø
 

Baggrunden for filmen

Ideen til filmen opstod på baggrund af Anne Katrines mangeårige interesse og arbejde med fællesskabsdannelse inden for byudvikling, projektdesign og organisationsudvikling. Filmen udvikles og produceres i et tæt partnerskab med filmmager Nanna Nielsen fra Kanvas film som gennem årene har skabt en omfangsrig produktion af korte dokumentariske film om arkitektur og byudvikling.

 

Filmen forventes at være færdig primo 2014.

 

Kender du til et sted eller projekt i Danmark som er nytænkende og skabt af et fællesskab, er du meget velkommen til at sende Anne Katrine Hornemann en mail her.