Hånden på havnen!

Strategi & innovationsproces for danske havne

ref_haanden havn_01

Danmarks havne står overfor en udfordring mellem enten at udvikle sig som industrihavn eller omdanne sig til by. HÅNDEN PÅ HAVNEN! er et innovations og strategiforløb, som kan hjælpe med at definere havnens fremtid baseret på inddragelse af relevante aktører og interessenter.

 

HÅNDEN PÅ HAVNEN! er et tilbud til havne og havnebyer, der står overfor et aktuelt strategiarbejde om udvikling af havnens arealer og byens brug af havnearealer. Det kan være i forbindelse med en fremtidig byudvikling, en havneudvidelse eller en omdannelse af havnens arealer.

 

Hvor havnene tidligere ”tilhørte” industrien bliver der nu kraftigt bejlet til deres herlighedsværdier og udviklingsmuligheder. Bykernerne rundt om I Danmark kan se nye bymæssige kvaliteter i havnens åbne arealer og dens nærhed til vandet. HÅNDEN PÅ HAVNEN! fokuserer på den interessekonflikt og forandringsproces, der er mellem den ekspanderende by og den industriprægede havn. En konflikt mellem blandt andet boligbebyggelse og industri, stilhed og støj, finkultur og havnekultur – rekreation og infrastruktur. Og en konflikt mellem byer og havne; hvem skal udvikle sig og hvem skal afvikles?

 

HÅNDEN PÅ HAVNEN! er et strategisk redskab for borgmestrer, kommunalbestyrelser, havnebestyrelser og byens interessegrupper til at få bragt diskussionen om havnenes fremtid på den lokale og nationale dagsorden. Hvilken rolle skal havnene spille i fremtiden og hvad skal de bidrage med?

 

Med HÅNDEN PÅ HAVNEN! får den enkelte by eller havn afdækket konkrete problemstillinger og potentialer, formuleret udviklingstiltag og skabt et beslutningsgrundlag funderet på aktørernes viden og forankret blandt deltagerne i processen.

 

ref_haand_havn_02