Aktørdrevet byliv & byrum

Redskab til udvikling af nyt byområde

 

ref_byliv_04

På Musicon blev bylivet igansat før den fysiske by blev bygget. De industrielle produktionshaller, kontorbygninger og udearelaer fra den tidligere betonfabrik blev brugt som ramme for en bred vifte af kulturelle arrangementer, bylivsevents og midlertidige byrum initeret og drevet af kulturaktører på Musicon eller udefrakommende eventarrangører.

 

Målet var at skabe liv før byen. Ud over at aktiviteterne skabte opmærksomhed på den nye bydel og trak både lokale og regionale besøgende til området, var de mange events og midlertidige byrum også med til at teste de fysiske rammer i forhold, hvad de kunne bruges til i fremtiden. På den måde blev forskellige forhold undersøgt successivt med byudviklingen f.eks. akustik og brandforhold, indeklima, strøm, kloakering og adgangsforhold.

 

ref_byliv_02

 “Byen som skærme”, Kulturarrangement på Musicon 2008,
Værk af Ultra Grøn. Foto: Peter Schueltz
 

ref_byliv_03

 “Jeg ved hvor din hus bor”, Danseforestilling på Musicon 2011,
Åben Dans. Foto: Åben Dans
 

ref_byliv_07

Kunstudstilling, Hal 7 på Musicon 2010,
Musicons forskellige kunstaktører
 
ref_byliv_08

Fra 2008-12 har der været over 300 events.
Alt fra loppemarked, internationale dansefestivaller, rockkoncerter, store installations- og kunstudstillinger, camps for ungdomskultur, medarbejderstafetløb og madteater.

 

 

 

 

 

 

 

 
“Byen som skærme”, Kulturarrangement på Musicon 2008,
Værk af Jacob Schokking, Holland House. Foto: Peter Schueltz 
 

Leverance:ref_byliv_06

 

  • Design og realisering af midlertidige byrum
  • Opmåling og klargørelse af haller til udlejning
  • Fremvisning af rammer og faciliteter til arrangører
  • Udvikling og sparring på arrangementer
  • Gennemførelse og praktisk opgaveløsning
  • Udlejningsbrochure til event-arrangører

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lys & Lyd-festival, Metropolis på Musicon 2009,
“Roskilde resonerer – en by af lyd”,
af Finnbogi Petursson (ISL), Jacob Kirkegaard (DK)
og Tim Hinman (UK). Foto: Peter Schueltz