Aktuelt_DAC morgenmoede

Blue Bakery holder morgenmøde om nye samarbejdsalliancer

Dansk Arkitekturcenter 13.maj kl. 8:30

Kom og vær med til en morgen om nye samarbejdsalliancer, deltagelse og forankring i samtidens og fremtidens byudvikling.

 

Blue Bakery og Rekommanderet tager udgangspunkt i den danske velfærdsstat og en demokratisk tradition, når de skal forklare det paradigmeskift, der ligger i at lade by- & landdistriktsudviklingen gå fra at være en primær statslig og kommunal opgave til at tage sit afsæt i nye samarbejdsalliancer på tværs af det offentlige, private og civilsamfundet.

 

Kom med ind i maskinrummet hos Blue Bakery og Rekommanderet; to rådgivningsvirksomheder, der de seneste 10 år har bidraget til at rykke grænserne for samarbejdet mellem det offentlige, private og civilsamfundet og som i praksis har skabt projekter på basis af nytænkende processer og samarbejdsformer, der tager sit afsæt i mennesker frem for mursten.

 

Læs mere om morgenmødet her

 

Morgenmøde 13.maj kl.8:30-9:30, Dansk Arkitekturcenter – alle er velkommen..
Morgenmødet er en aktivitet if. med udstilling Fællesskab din By

 

Læs mere om Udstillingen Fællesskab din By her