aktuelt_bypanel

Moderator for Stadsarkitektens Bypanel

Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

For at skabe en bæredygtig by med mennesker i centrum, er der behov for et øget fokus på kvaliteten og betydningen af det byggede miljø i København. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at styrke dialogen om arkitekturens potentialer for værdiskabelse og har derfor nedsat et Bypanel med 5-6 eksterne eksperter.

 

Bypanelets opgave er at komme med anbefalinger til kommende års byudvikling i København på baggrund af læring og erfaringer fra allerede gennemførte projekter i byen. Der er et særligt fokus på at styrke sammenhængen mellem strategi og projekter i forvaltningen.

 

Første møde i Bypanelet blev afviklet i januar med tre korte arkitekturbesøg og en efterfølgende debat. Anne Katrine var dagens moderator og sikrede det faglige fokus

 

Medlemmer 2015-17:

Tina Saaby, Stadsarkitekt, Københavns Kommune (formand)

Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektør i Malmø.

Helle Søholt, Partner og adm. direktør, Gehl Architects.

Jesper Pagh, Adm. direktør, Akademisk Arkitektforening.

Susanne Grunkin, Faglig leder af landskab, JJW Arkitekter og formand DL.

Flemming Frost, CEO, ejer, partner, Juul Frost Arkitekter.

Johnny Svendborg, Ejer af Svendborg Architects; studielektor KADK, formand for Akademiraadet.