Aktuelt_Ambios

Landdistriktsudvikling kobles med aktionslæring

Blue Bakery indgår nyt partnerskab med Ambios

PRESSEMEDDELELSE   

 

Velfærdsdanmark’s fysik og demografi ændrer sig radikalt i disse år. En særlig udfordring er den omstilling landdistrikterne står overfor. Hos mange fonde og offentlige organisationer ser man løsningen i en større involvering af lokalsamfundets ressourcer. bl.a. med afsæt i begrebet collective impact og samskabende processer. Men det kræver nye redskaber at skabe en reel og forankret udvikling i landdistrikterne sammen med de mennesker, der bor og lever her.   

 

For at udvide værktøjskassen er virksomheden Blue Bakery, der rådgiver om strategisk byudvikling og innovative projekter til by- og landdistrikter, indtrådt i et partnerskab med konsulentvirksomheden Ambios – et af landets førende inden for Aktionslæring. En metode hvor læring er helt centralt i udvikling- og forandringsprocesser.  

 

I følge Anne Katrine Hornemann, ejer af Blue Bakery er rådgiverbranchen forpligtet til hele tiden at orientere sig mod nye udviklingstendenser: ”En del byplanlæggere, arkitekter og faglige konsulenter har i mange år arbejdet systematisk og metodisk med borger- & aktørinddragelse, som en integreret del af designprocessen”. Hun oplever, at en af udfordringerne i de samskabende projekter er, at borgere og lokale aktører går fra at være involveret på udvalgte tidspunkter i processen, til at indgå som reelle og ligeværdige samarbejdspartnere med medansvar og ejerskab for udviklingen. ”Det er fantastisk, at der er stor lyst til at arbejde på ny måder med udviklingen i Danmark. Men det store spørgsmål er, hvordan gør vi det i praksis? Hvordan arbejder vi på tværs af sektorer og dagsordener? Og hvordan organiserer vi os i projekter, hvor mange aktører har beslutningskompetence? ”  

 

Samarbejdet med Ambios handler bl.a. om at afprøve et, i byplanmæssige sammenhænge, nyt værktøj til at klæde aktører og organisationer på til de nye roller, opgaver og samarbejder, der er fundamentet for at de samskabende projekter kan lykkes. ”Med mange års udviklingsprojekter på rygraden, ved vi, at den største udfordring er at skabe en vedvarende effekt, når projektet slutter, og rådgiveren er gået ud af døren. Derfor er et af målene for os i aktionslæring kapacitetsopbygning. Dvs. at aktørerne i et aktionslæringsforløb selv bliver uddannet og motiveret til at drive forandringsprocesser i deres egen hverdag”, udtaler partner i Ambios, Jonas Kold Dhyrbye.

 

Essentielt for aktionslæring er, at det foregår i ”lærende partnerskaber” i og på tværs af hele organiseringen omkring udviklingsprojektet. Fra lokale borgere, ildsjæle og erhvervsdrivende, til medarbejdere fra planafdelinger og organisationens ledelse. Metoden giver hver enkelt deltager mulighed for at arbejde med afsæt i sin personlig motivation for at forandre eller videreudvikle noget. ”Vores erfaringer er, at deltagerne ikke alene tager ejerskab i forhold til processen, men at de samtidig tager ansvar for at få udviklingsresultaterne integreret i praksis” udtaler Jonas Kold Dhyrbye.  

 

Anne Katrine Hornemann og Jonas Kold Dhyrbye ser frem til at arbejde med aktionslæring: ”Helt konkret vil aktionslæring kunne blive et værktøj til at engagere borgere og koble lokale praksis-orienterede projekter til en større strategisk vision. Men den største gevinst ser vi i de lærende partnerskaber, der etableres mellem og på tværs af borgere, administration og politikere. Det er læringsaspektet, som er særlig interessant her, som grundlag for at skabe en reel forankret udvikling i landdistrikterne.”

 

Læs mere om Ambios her