aktuelt_kommuneplanlaeggernetvaerk

Nye måder at involvere borgere og politikkere

Oplæg til Business Region Aarhus's Kommuneplanlæggernetværk

Hvordan kan politikkere, aktører og borgere inddrages på nye, inspirerende og vedkommende måder i udviklingen af vores byer? Det gav jeg nogle eksempler på i et inspirationsoplæg for Business Region Aarhus’s nyetableret kommuneplanlæggernetværk på Rådhuset i Horsens igår. Netværket er igangsat af kommunale planchefer i 10 kommuner med henblik på at udveksle erfaringer i arbejdet med revision af kommuneplanerne. Jannik Nyrup, tidligere chef for bystrategisk stab i Odense Kommune, holdt desuden et spændende oplæg om hvorfor strategisk byledelse og bystrategi er vigtig for vækst og udvikling i byerne.

 

Foto: 1:1 Folkemøde (2015) af Banko v. Morten Sørensen & Anja Dhyrbye