Aktuelt_arkitekturpolitik_DAC

Gentænkning af borger- og interessentinvolvering i Danmark

Ekspertbidrag & oplæg

I regeringens nye arkitekturpolitik fra februar 2014 “Mennesker i centrum” spiller kommunerne og involvering af borgere en vigtig rolle. Naturstyrelsen og Dansk Arkitektur Center har fået til opgave at udfolde en proces, hvor borger- og interessentinvolvering  gentænkes. Blue Bakery var derfor sammen med en række andre specialister inden for feltet inviteret til en workshop for at bidrage med at kortlægge de nuværende udfordringer og fremtidige muligheder for borger- og interessentinvolvering ude i de danske kommuner.