Artikel: “Frivilligheden kan (med)udvikle Fremtidens Bibliotek”

november 2013

blog_frivillighed

Af Anne Katrine Hornemann

 

Danske bibliotekers rolle er udfordret og under kolossal forandring. Hvis bibliotekerne skal udvikles som velfærdsinstitution i takt med samfundets behov, skal vi turde genforhandle dem både indholds- og funktionsmæssigt. Tænketanken Fremtidens Biblioteker finder et af svarene i frivillighed og aktivt medborgerskab. 

 

Uddrag fra artiklen:

 

Katalysator for det aktive medborgerskab

Flere af samfundets velfærdsinstitutioner centraliseres i stigende grad og etablerer sig som store ”hovedkontorer” i form af f.eks. supersygehuse, store kulturinstitutioner samt i sammenlægninger af skoler, omsorgs- og daginstitutioner.  Samtidig ønsker mange at deltage aktivt og have medindflydelse på den verden, der omgiver dem. Vi længes efter fællesskaber og nærheden mellem mennesker og stadigt flere melder sig som frivillige, engagerer sig i deres lokalmiljø og skaber interessebårne fællesskaber f.eks. omkring levering af fødevarer, madordninger, børnepasning, bymiljø og transport.

 

Fra politisk side efterspørges der i stadig højere grad en mere strukturel mobilisering af civilsamfundets ressourcer, hvor det aktive medborgerskab er i højsædet.  Men det kræver offentlige institutioner, der er samarbejdsvillige, fleksible, inkluderende og åbne over for ideer og strømninger fra borgene. En opgave de større velfærdsinstitutioner ikke er gearet til strukturelt eller fysisk. Men måske kan netop Fremtidens Bibliotek blive den rette katalysator for at mobilisere lokalsamfundets frivillige initiativer og ressourcer?

  

Velfærdshybrid baseret på lige adgang for alle

Frivilligheden har mulighed for at udvikle bibliotekets rolle til at blive en en hybrid mellem ”det klassiske” vidensformidlende bibliotek og lokalsamfundets projektfællesskaber. I så fald kan Fremtidens Bibliotek blive en faciliterende institution, der samarbejder med borgerne og danner rammer omkring deres ønsker og behov. Et bibliotek der etablerer en ny og stærkere alliance med borgerne, tilbyder en fællesskabsdannede platform og tænker systematisk i at inddrage frivillige, så de bliver en del af bibliotekets udviklingsstrategi og daglige indhold.

 

Hos Tænketanken Fremtidens Biblioteker er denne tanke ikke fremmed.  ”Vi ser allerede eksempler på proaktive biblioteker i både større byer og landdistriktskommuner, der arbejder med en stærk tilknytning til lokalsamfundet og med frivillighed som en ressource.” udtaler leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker Lotte Hviid Dhyrbye.

 

Læs hele artiklen: Frivilligheden kan medudvikle Fremtidens biblioteker