First Followers

En afgørende faktør i medskabende udviklingsprocesser

oktober 2012

TED Talk video med Derek Sivers 

 

I sidste uge afleverede jeg min eksamensopgave om Personlig Lederskab på Diplomuddannelsen i Ledelse på Metropolskolen. I opgaven tog jeg udgangspunkt i TED Talk’en ”How to start a movement”, som på bare 3 minutter formår at præsentere en meget vigtig og rigtig pointe set fra et ledelse- og medskabelsesperspektiv.

I præsentationen på TED konferencen benytter iværksætteren Derek Sivers en video af en dansende fyr til at understrege forskellen på Leadership og First Followers.

 

Sivers pointe afleveres i en tre trins raket:

 

  1. En leder (idé-ophavsmanden) skal først og fremmest turde stå op for sin idé med risiko for at blive latterliggjort.
  2. Idéen skal være nem for andre at koble sig på. Det vil sige være let forståelig og tilgængelig i sit sprog, udtryk og indhold.
  3. Men det vigtigste ifølge Sivers er, at en leder anerkender sin First Follower – altså den første tilhænger af idéen, som en ligeværdig partner i projektet.

 

For som Sivers siger det meget præcist:

 “The first follower is what transforms a lone nut into a leader”

 

I følge Sivers er det ikke lederen (idé-ophavsmanden), der er den afgørende aktør her, men derimod den første tilhænger af idéen – the First Follower, fordi han med sin anerkendelse og mod til at videreudvikle den idéen, er med til at give den værdi og virkeliggøre den.

 

Brug dine First Followers

 

The High Line i New York er et godt eksempel på, hvordan en stor gruppe af First Followers proaktivt skabte en virkelighed omkring en projektidé mange år før den var en fysisk realitet.

foto: Friends of the High Line

The High Line er en offentlig langstrakt park på små 2 km i New York der oprindelig var en højbane for toge som fragtede store varetransporter rundt på den vestlige side af Manhatten. Da behovet for denne transportform forsvandt begyndte højbanen at forfalde og springe i skov og bystyret besluttede i 1990′erne sammen med grundejere og lokalråd at højbanen skulle rives ned. Men Joshua David og Robert Hammond, to mænd der begge var bosiddende i området, havde en højtflyvende drøm, som gav dem status som “the Lone Nuts” – nemlig at omdanne højbanen til en offentlig park uden konkrete overvejelser om hvordan. Stik imod alle forventninger har de her ca. 10 år efter realiseret deres ide, og The High Line er i dag, udover en kæmpe attraktion for beboerne på Manhatten og alle de turister som besøger byen, også en vækstgenerator der har skabt masser af investeringer i området.

blog_first follower 2

foto: Timothy Schenck
Ceremoni for igangsættelse af tredje og sidste del af konstruktionen af The High Line, deltagelse Ceremoni for igangsættelse af tredje og sidste del af konstruktionen af The High Line, deltagelse af NY’s borgmester Bloomberg, modedesigneren Diane von Fürstenberg, venner, officielle støtter, politikere og Friends of the High Line, 2012
 

I november 2011 var jeg til et foredrag med Joshua David på det lokale bibliotek i Meat District, NY. Her fortalte Joshua om processen bag The High Line. For mig at se var der tre helt afgørende tiltag, som de to projektmagere foretog som skabte et kæmpe engagement og ejerskab for ideen både blandt byens borgere, fagfolk og politikere, og som fik mobiliseret en stor gruppe af tilhængere – en bevægelse af First Followers:

 

1. Etablering af et sprog for fælles drømme og visioner.

Da der ingen adgang var til the High Line, så borgerne kun undersiden af den gamle højbane fra gadeniveau. Derfor engagerede de to iværksættere en anerkendt fotograf til at bruge et år på at tage billeder af det fantastiske selvgroede landskab ovenpå the High Line. Når folk så de smukke billeder begyndte de selv at skabe drømme og scenarier for, hvordan en fremtidig park kunne se ud. Gennem borgernes udvekslinger af refleksioner blev der mulighed for at skabe en ny fælles vision for højbanen.

 

2. Dannelse af Friends of the High Line

Friends of the Highline var og er en forening for tilhængere af projektet. En platform for the First Followers til at organiserer sig. Alle kunne melde sig ind og dermed støtte og opnå ejerskab til projektet.

 

3. Vigtige ressource og nøglepersoner med ombord fra starten

Blandt andet modedesigneren Diane von Furstenberg, skuespilleren Edward Norton, byens bedste advokat og en højtranegerende nøgleperson fra bystyrets planlægningskontor.

 

I den social-konstruktivistiske teori er det først, når tanken eller ideen betragtes, diskuteres og udfordres i relationen med andre at den får betydning. Ud fra den betragtning virkeliggøres projekter altså gennem andres positive tilkendegivelser.

 

Så hermed en opfordring til os alle: Sig JA, STØT OP og DELTAG, når du møder den gode måske halv-skøre eller hel-vanvittige idé! Det vil kun berige vores byer og samfund.